DRR CLD
กระดานถาม-ตอบ
คู่มือการใช้งาน
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ระบบแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น
การถ่ายทอดความรู้ด้านงานทาง
ข้อมูลพื้นฐานและความพร้อมในการบริหารจัดการงานทาง
การบูรณาการโครงข่ายทาง
การขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
การติดตามงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่น
โครงการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะ
บริการทดสอบวัสดุ
การสนับสนุนเครื่องจักรกล
ข้อมูลพื้นฐาน
ค้นหา
ทชจ. :
Strut
อำเภอ :
Strut
อปท. :
Strut
สายทาง:
Strut
ลงทะเบียน :
Strut
ลำดับที่
ทชจ.
อำเภอ
อปท
ชื่อสายทาง
ระยะทาง (กม.)
สถานะลงทะเบียน
ดำเนินการ
 
1
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ถ.ศรีรายา 1
0.95
ลงทะเบียนแล้ว
2
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ถ.ศรีรายา 2
1.05
ลงทะเบียนแล้ว
3
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ถ.ศรีรายา 3
1.80
ลงทะเบียนแล้ว
4
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ถ.ศรีรายา 4
1.70
ลงทะเบียนแล้ว
5
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ศรีรายา4
1.70
ลงทะเบียนแล้ว
6
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ศรีรายา5
0.22
ลงทะเบียนแล้ว
7
กระบี่
เกาะลันตา
ทต.เกาะลันตาใหญ่
ศรีรายา6
0.14
ลงทะเบียนแล้ว
8
กระบี่
เกาะลันตา
อบต.เกาะกลาง
ทางเข้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าทุ่งทะเล
4.85
ลงทะเบียนแล้ว
9
กระบี่
เกาะลันตา
อบต.เกาะกลาง
บ้านคลองย่าหัด - บ้านปากคลอง
11.00
ลงทะเบียนแล้ว
10
กระบี่
เกาะลันตา
อบต.เกาะกลาง
บ้านควน - บ้านคลองทะ
2.75
ลงทะเบียนแล้ว
(สีเทา) ไม่มีแผนที่ (สีส้ม) ระยะทางบนแผนที่ GIS ไม่เท่ากับ MIS (สีเขียว) ระยะทางบนแผนที่ GIS เท่ากับ MIS